Menulis Dialog dalam Teks Naratif

Teks naratif merupakan salah satu jenis teks yang paling banyak digunakan para guru penulis pemula. Ciri dominan teks ini adalah adanya tokoh, rangkaian peristi...